Back to start

Chantos MH-test

Mentalbeskrivare: Gunnel Ferm    Datum: 2008-05-10

1a. Kontakt -hälsning

4 - Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

1b. Kontakt -samarbete

4 - Följer med villigt. Engagerar sig.

1c. Kontakt -hantering

3 - Accepterar är neutral.

2a. Lek1 -leklust

4 - leker aktivt, startar snabbt.

2b. Lek1 -gripande

4 - Griper direkt med hela munnen.

2c. Lek1 -dragkamp

3 - Biter - drar emot, släpper, tar om.

3a. Förföljande

3 - Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

3b. Gripande

2 - Griper ej, nosar på föremålet.

4.    Aktivitet

4 - Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.

5a. Avst.lek -intresse

1 - Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

5b. Avst.lek -hot/agg

1 - Inga skall eller morrningar.

5c. Avst.lek -nyfikenhet

1 - Går ej fram till figurant. Ointresserad.

5d. Avst.lek -leklust

1 - Visar inget intresse

5e. Avst.lek -samarbete

1 - Visar inget intresse

6a. Överraskn. -rädsla

3 - Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

6b. Överraskn. -hot/aggr

2 - Visar enstaka hotbeteenden.

6c. Överraskn. -nyfikenhet

3 - Går fram till overallen när föraren står bredvid.

6d. Överraskn. -kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e. Överraskn. -kvarstående intresse

2 - Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

7a. Ljudkänsl. -rädsla

2 - Hukar sig och stannar.

7b. Ljudkänsl -nyfikenhet

5 - Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl. -kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d. Ljudkänsl. -kvarstående intresse

1 - Inget intresse för ljudkällan.

8a. Spöken -hot/aggr.

3 - Visar flera hotbeteenden under längre tid.

8b. Spöken -kontroll

3 - Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

8c. Spöken -rädsla

5 - Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. Spöken -nyfikenhet

1 - Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

8e. Spöken -kontakt

3 - besvarar kontakt när fig. bjuder.

9a. Lek 2 -leklust

3 - Leker - startar långsamt men blir aktiv.

9b. Lek 2 -gripande

4 - Griper direkt med hela munnen.

10. Skott

1 - Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.